OTSING
  Lamekatuste remont, renoveerimine ja rekonstrueerimine Evari Ehituselt
29.04.2016

Kevadel on viimane aeg mõelda katuste remondi, renoveerimise, rekonstrueerimise peale. Lamekatuste elueaks, mis ehitati enne Eesti Vabariigi iseseisvust, võib lugeda 15-25 aastat. Suur osa Eesti elamufondi kuuluvatest korteritest ehitati aastatel 1960 kuni 1990. Massiline lamekatuste renoveerimine toimus sajandivahetusel ehk 90ndate aastate teisel poolel ja käesoleva sajandi alguses. Eelmise sajandi seitsme- ja kaheksakümnendatel aastatel ehitatud katused ei pidanud enam katusele tulevat niiskust kinni ja katused hakkasid vett läbi jooksma.

Kuna ühistutel, kinnisvara omanikel raha nappis, siis telliti lamekatusetöödel põhiliselt ainult ühekihilise katusekatte paigaldamine. Harvemini telliti katuseremont koos lisasoojustuse lisamisega. Sajandivahetusel kehtinud ehitusnormide järgi vajasid enamus varem ehitatud katused umbes 10 cm paksust lisasoojustust.

Möödunud sajandi üheksakümnendate aastate alguses muutus täielikult lamekatuste ehitamise tehnoloogia. Senise ehituspapi baasil toodetud ruberoidi asemel võeti kasutusele polüester- või klaaskiud tugikangal toodetud SBS või APP bituumenrullmaterjalid. Lamekatustelt kadusid suured köetavad bituumenkatlad ja katuse bituumenrullmaterjale hakati paigaldama gaasipõletitega. Mõni aeg hiljem lisandusid veel PVC plastrullmaterjalidest katusekatted, mille kattekihi omavaheliseks ühendamiseks kasutatakse kuumaõhufööne. Katustel kasutatavad soojustusmaterjalid muutusid efektiivsemaks. Katusetööde tegemine hakkas vähem sõltuma ilmastikust ja katustöid sai hakata tegema aastaringselt.

Kasutades uut lamekatuste ehitamise tehnoloogiat, saadi käesoleva sajandi alguseks enamus enne Eesti Vabariigi iseseisvust ehitatud katused vettpidavateks.

Ajapikku muutus hoonete kütmine kallimaks. Küttekraane keerati kinni poole, vahetati ära tuult ja sooja läbilaskvad aknad, topiti kinni ventilatsiooniavad. Selle tulemusena hakkasid, eriti hoonete ülemiste korruste otsmised toad, ruumid nurkadest hallitama. Ruumide sisekliima halvenes. Nähtavale tulid hoonetel esinevad külmasillad ehk kohad hoone piirdes, kus piirde soojustus ei olnud piisav või ei olnud soojustus korralikult ehitatud.

Selle sajandi teisel kümnendil on kogu Euroopas saanud märksõnaks hoonete energiatõhusus. Tulenevalt Euroopa Liidu Hoonete Energiatõhususe Direktiivist on liikmesriigid kohustatud uute ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete osas järgima energiatõhususe nõudeid. Pärast 31. detsembrit 2020 peavad kõik uusehitised olema liginullenergiahooned. Samu nõudeid peavad juba pärast 31. detsembrit 2018 täitma uusehitised, mida kasutavad ja omavad riigiasutused.

Valdav enamus Eesti Vabariigis praegu olemasolevast hoonefondist vajab energiatõhususe parandamist. Vanad hooned on tänapäevases mõttes soojustamata ja ilma ventilatsioonita.

Kaubandus-, teenindus-, tööstus-, laohoonete energiatarbest moodustab suurema osa elekter ja ventilatsioon. Energiatõhususe parendamise võimalused ja vajadus sõltub hoone ehitusaastast ja sellest tulenevalt hoone ehituslikest lahendustest.

Olenevalt hoone seisundist, rahastamisvõimalustest võib hooneid remontida, renoveerida, rekonstrueerida väga erinevas mahus:
• välispiirete remont, renoveerimine, rekonstrueerimine – katus, seinad, vundament;
• kütte- ja ventilatsioonisüsteemi rekonstrueerimine;
• veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine.

Lamekatuste remondi, renoveerimise, rekonstrueerimise käigus tehtavad tööd võivad olla väga erinevad, sõltuvad katuse olukorrast, tellija soovidest ja võimalustest.
Enne tööde tegemist on mõttekas planeeritavad tööd hoolikalt läbi mõelda, vajadusel kasutada tehnilist konsultanti, tellida tööde tegemiseks ehitusprojekt, viia läbi ehitushange.

Põhilised tööd lamekatuste remondil, renoveerimisel, rekonstrueerimisel võivad olla:
• olemasoleva katuse korrastamine;
• olemasoleva katuse karniiside, parapettide, korstnate, katuseluukide, katuseakende, remont ja vajadusel ümber ehitamine, välja vahetamine;
• vihmavee äravoolukaevude, rennide, torude korrastamine või välja vahetamine;
• katuse- ehk turvapollarite, turvatrosside paigaldamine;
• katuse täiendav soojustamine, katusekallete parandamine;
• katusetuulutuse ehitamine;
• ääreplekkide paigaldamine;
• kahekihilise rullmaterjalist katusekatte paigaldamine;
• piksekaitse ja maanduskontuuri paigaldamine.

Katuste eluiga sõltub katuse asukohast, katuse otstarbest, hooldusest, materjalist, lahendustest, paigaldusest. Alati on odavam teha töö üks kord ja korralikult, kui mitu korda ja uuesti ja jälle uuesti. On soovitav kasutada kvaliteetseid materjale, korralikke lahendusi, paigaldusel oma ala asjatundjaid.

Korralikult projekteeritud, kvaliteetselt ehitatud lamekatus on pikaealine, kergesti hooldatav ning tagab hoone konstruktsioonide säilimise pikkade aastate vältel. Lamekatus on enamikel juhtudel suurte katuste ainulahenduseks.

Tekst ja fotod: Evari Ehituse juhataja Rein Kala

Uuri lisa Evari Ehituse kontaktidelt:

Aadress: Riia 130, 51014 Tartu
Telefon: +372 738 0927
Mobiil: +372 506 0579
E-post: evari@evari.ee
Koduleht: www.evari.ee
Facebook
 
Firmainfo
  Evari Ehitus OÜ

Telefon: 738 0927, 506 0579
E-mail: Saada kiri
WWW: www.evari.ee


Aadress: Riia 130, Tartu, Tartumaa
Reg. kood: 10985497
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?


Soovitame
ELUS PEAB VÄRVI OLEMA
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2024, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880