OTSING
  Majaehituseks kulub 7-9 kuud
18.10.2007

Kui pikk on umbes 150 m2 eramu ehitusaeg vundamendist sisetöödeni väikeplokk- või puitkarkassmaja puhul? Arvestades muidugi, et ei tule ette ootamatuid seisakuid.

Tänapäeva individuaalelamute ehituses on nii tellija kui ka ehitaja aja ning materiaalsete ressursside hulk piiratud. Enamik tellijaid on majaehituseks võtnud laenu ning ka ehitusfirmadel on kasutatav tööjõuressurss tavaliselt piiratud.

Tööde tegemise ajagraafiku planeerimisel tuleb arvestada mitmeid tõenäoseid aja- ja ressursikadusid (näiteks põhimaterjalide muretsemisel võivad tekkida hankeprobleemid, samuti võib projekteerimisvigade lahendamisel tekkida oluline raha- ja ajakadu jms).

Tööde teostamise ideaalvariandis jäävad need reservid ehitustööde lõpetamisel üle, kuid musta stsenaariumi korral aitavad leevendada tekkinud probleeme.

Normaaloludes ei tohiks nulltsükli töödeks ühel brigaadil (kolm kuni viis ehitajat) kuluda üle 4-6 töönädala.

Kinnise majakarbi (aknad-uksed ees, vahelaepaneelid või -karkass paigaldatud, katusekate paigaldatud) valmimine sõltub elamu keerukusest ja kandekonstruktsioonides kasutatud materjalidest, kuid see ei tohiks ületada 15 töönädalat.

Kõigi eritööde tegemine peaks ideaalvariandis toimuma pidevalt üldehitustöödega samal ajal, et ei tekiks liigseid seisakuid sisetööde alustamisel.

Välis- ja siseviimistlustöid on ideaalvariandis võimalik teha ühel ajal ja planeeritav periood selleks oleks 6-9 töönädalat.

Haljastustöödeks kuluvat aega on raske määrata, kuid koos lihtsa võrkaia paigaldusega ei tohiks sellele kuluda üle nelja töönädala.

Seega kõik kokku: 6 + 15 + 9 + 4 = 34 töönädalat ehk suurusjärgus 7-9 kalendrikuud.

Kuna konkreetsete algandmete asemel on arvutuste aluseks võetud üldistus, on ka saadud tulemus on ligikaudne.

Autori praktikas on olnud juhtum, kus väikeplokkidest paarismaja kinnine karp (koos nulltsükli, kõigi eritööde ja fassaadi välisviimistlusega) on saadud valmis nelja kuuga, kuid samas olnud ka juhtum, kus eramaja teostus (ilma haljastustöödeta) võttis aega 13 kuud.

Tellija saab konkreetse elamu ehitamiseks kuluva umbkaudse ehitusaja, samuti tööde maksumuse kõige objektiivsemalt teada ehitusfirmade hinnapakkumiste võrdlemisel. Selleks on vaja tellijal koostada (või tellida) ehitustööde ja ehitusmahtude tabel (konkreetse elamuprojekti baasil), mille alusel saaksid tellija valitud ehitusfirmad teha oma pakkumised. Tabeli kujul esitatud hinnapakkumiste analüüsi käigus peakski tellijale selguma töödeks kuluv ligikaudne aeg ja tööde maksumus.

Kui tellija soovib aega lühendada, järgneb tavaliselt ehitajapoolne ehitustööde maksumuse tõstmine.

Valeri Lebedev
Oma Maja
Äripäev
 
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?
Soovitame
Ahjukestad ja käsiplekksepatööd
BFL SECURITY läbipääsusüsteemid, fonosüsteemid
Kõik õigused kaitstud 2007 – 2020, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880