OTSING
Kuulutused » MÜÜN
  veekindel RS ehitusplaat

veekindel RS ehitusplaat

Niiskuskindlad plaadid RS üldehituseks. See on 100% keskkonnasõbralik toode.

Ehitusplaat RS on uuenduslik toode turul.

Plaat RS on veekindel, nii ideaalne niiskes kliimas Eestis. Ideaalne viimistlus niisketesse ruumidesse, loomapidamishooned, abihooned, merenduse laod samuti paigaldamiseks välistingimustes. Näiteks saab seda kasutada kui tara.
Plaadid saab korduvalt kasutada raketist, sest Plaat on väga tugev (seda saab kasutada 30 või enam korda).

Plaat vaevalt paisub kokkupuutel veega - ainult 2,89% paksuses 24 tunni pärast vees (plaadid OSB3 <15%).
RS plaate kasutades saab ehitada aiamajad, tehnika või tööriistade paigutamiseks.
Sest RS plaadid ei vaja täiendavalt immutamine, sest nende tootmisel ei ole kasutatud puitu.
Plaat on värvitav. Vajalik eelnev kruntimine.

Plate RS15 saab kasutada põrandakattena pööningud, töökojad ja laod, plaat on tugev, tihe, vastupidav ja veekindel.

Meie plaat võib olla alternatiiv materjaliks vaheseinad hoonetes, abihoonetes, kauplustes või ladudes. Plaat kestab väga pikka aega, ei teki probleeme seen või kahjuritega, mis esinevad puidu puhul.

RS plaate saab kasutada toota postkastid, kirjakastid, kaubakastid ladustamiseks ja transportimiseks erinevaid materjale, sest plaadid RS on väga vastupidavad ja pestavad.

Kaal plaadid:
RS10 10mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 25,5- 26,5 kg
RS15 15mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 39,5- 40,5 kg
RS20 20mm 1,2h2,2m - 1 plaadi kaal 52,5- 53,5 kg

Kui Teil on küsimusi, võtke palun ühendust.

Ehitusmaterjalide jae ja projektimüük, ning hulgikaubandus. Erinevate toodete turundamine Eestis.
TASOSTAR-Kaubandus
Rävala pst. 8. Tallinn.
tel: 53090029
andres@buildingmaterial.ee
www.buildingmaterial.ee

MGO, Magrock, magnesiitplaat, saepuruplaat, osb, magrock, mgo ehitusplaat, magnesiitplaat, ehitusplaadid, viimistlus, fassaad, fassaadiplaat, fassaadiplaadid, vundament, sokkel, sokliplaat, viimistlusplaat, tulekindel, veekindel, tuletõke, tuletõkkesein, tuletõkkeplaat, kivipuruplaat, kivipuruplaadid, fassaadilahendus, kivipuruplaate, magneesiumoksiidplaate, magneesiumoksiidplaat, magneesiumoksiidplaadid, tsementkiudplaat, tsementkiudplaadid, kivipurukattega,


влагостойкой плиты RS для общего строительства.

предложение на влагостойкую плиту RS для общего строительства.
Re-spect является производственно-торговой фирмой. Наша компания предлагает следующие материалы: водостойкие плиты RS для общего строительства (инновационный продукт на рынке) и уголки для штукатурных работ.

влагостойкой плиты RS для общего строительства. Это 100 % экологически чистый продукт.

Плита RS является инновационным продуктом на рынке.

Плита RS является влагостойкой, поэтому идеально подходит для влажного климата Эстонии. Идеально подходят для отделки морских складов а также для монтирования под открытым небом. Например, можно использовать как забор.
Плиты могут быть использованы для опалубки многократно, т.к. плиты очень прочные (её можно использовать 30 раз и больше).

Плиты почти не набухают при контакте с водой — только 2,89% по толщине после 24 часов в воде (плиты OSB3 < 15%).
Из плит RS можно строить дачные домики.

Для наших плит не нужна дополнительная импрегнация, т.к. при их использовании не используется древесина.
Возможна покраска плит при первоначальной грунтовке.

Плиту RS15 можно использовать для половых покрытий чердаков, рабочих помещений и складов, т.к. плита является плотной, прочной и влагостойкой.

Наша плита может быть альтернативным материалом для стеновых перегородок в цехах или складах. Плита прослужит очень долго, не будет проблем с грибком или вредителями, которые страшны древесине.

Из нашей плиты производят ящики для писем, хранения и перевозки разных материалов, потому что плиты RS очень прочные и влагостойкие.

Вес плит:
RS10 10мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 25,5- 26,5 кг
RS15 15мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 39,5- 40,5 кг
RS20 20мм 1,2х2,2м - вес 1 плиты около 52,5- 53,5 кг

Если возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь.

Доставка по всей Эстонии. Спрашивайте предложения: www.buildingmaterial.ee
Telefon: 53090029
E-mail: andres@buildingmaterial.ee
www.buildingmaterial.ee


moisture-proof plate in RS for general construction.

Offer water-resistant plate in RS for general construction.
Re-spect is a production and trading company. Our company offers the following materials: water-resistant plates in RS for total construction (innovative product on the market) and the corners for plastering.

moisture-proof plate in RS for general construction. It is 100% environmentally friendly product.

Stove RS is an innovative product on the market.

Stove RS is a water-resistant, so ideal for a humid climate in Estonia. Ideal for finishing maritime warehouses as well as for mounting outdoors. For example, it can be used as a fence.
Plates can be used repeatedly for formwork, because plates are very strong (it can be used 30 times or more).

Plates hardly swell upon contact with water - only 2.89% in thickness after 24 hours in water (plates OSB3 <15%).
From RS plates can be built cottages.

For our plates do not need extra impregnation because their use is not used timber.
Can painting plates with initial priming.

Plate RS15 can be used for floor covering of attics, workshops and warehouses, as Cooker is a dense, durable and water-resistant.

Our plate may be an alternative material for the wall partitions in shops or warehouses. Stove will last a very long time, there will be problems with fungus or pests that are afraid of the wood.

From our plates produce boxes of letters, storage and transport of various materials, because the plate RS is very durable and washable.

Weight plates:
RS10 10mm 1,2h2,2m - 1 weight plate around 25,5- 26,5 kg
RS15 15mm 1,2h2,2m - 1 weight plate around 39,5- 40,5 kg
RS20 20mm 1,2h2,2m - 1 weight plate around 52,5- 53,5 kg

If you have any questions, please contact.

Delivery over the Estonia. Ask for suggestions: www.buildingmaterial.ee
Phone: +372 53090029
E-mail: andres@buildingmaterial.ee
www.buildingmaterial.ee

kosteutta kestävä levy RS yleisen rakenteen.

Tarjoa vedenkestävä levy RS yleisen rakenteen.
Re-spect on tuotannon ja kaupan alan yritys. Yrityksemme tarjoaa seuraavia aineita: vedenkestävä levyt RS yhteensä rakentamisen (innovatiivinen tuote markkinoille) ja kulmat Kipsi.

kosteutta kestävä levy RS yleisen rakenteen. Se on 100% ympäristöystävällinen tuote.

Liesi RS on innovatiivinen tuote markkinoille.

Liesi RS on vedenkestävä, joten sopii kosteassa ilmastossa Virossa. Ihanteellinen viimeistely merenkulun varastot sekä asennettavaksi ulkona. Esimerkiksi, sitä voidaan käyttää aidan.
Levyt voidaan käyttää toistuvasti muotin, koska levyt ovat erittäin vahva (sitä voidaan käyttää 30 kertaa tai enemmän).

Levyt tuskin turpoavat kosketuksessa veden kanssa - vain 2,89% paksuus 24 tunnin kuluttua veteen (levyt OSB3 <15%).
RS levyt voidaan rakentaa mökkejä.

Meidän levyt eivät tarvitse ylimääräistä kyllästys koska niiden käyttö ei käytetä puutavaraa.
Voiko maalaus levyt alkuperäisen pohjamaalaus.

Levy RS15 voidaan käyttää lattiapäällysteen ullakot, työpajoja ja varastoja, kuten Liesi on tiheä, kestävä ja vedenkestävä.

Meidän levy voi olla vaihtoehto materiaali väliseinät kaupoissa tai varastoissa. Liesi kestää hyvin pitkään, tulee olemaan ongelmia sientä tai tuholaisia, jotka pelkäävät puun.

Meidän levyt tuottaa laatikot kirjeitä, varastoinnin ja kuljetuksen eri materiaaleista, koska levy RS on erittäin kestävä ja pestävä.

Levypainot:
RS10 10mm 1,2h2,2m - 1 paino levy noin 25,5- 26,5 kg
RS15 15mm 1,2h2,2m - 1 paino levy noin 39,5- 40,5 kg
RS20 20mm 1,2h2,2m - 1 paino levy noin 52,5- 53,5 kg

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä.

Toimitus yli Viron. Kysy ehdotuksia: www.buildingmaterial.ee
Puhelin: +372 53090029
E-mail: andres@buildingmaterial.ee
www.buildingmaterial.ee


Hind: 14
Asukoht: Kogu Eesti, Tallinn, tarne üle Eesti.
     

 
  Kontaktandmed
 
 
Kasutaja:  TASOSTAR
E-mail :  saada kiri
Telefon :  53090029
 
 
Kommentaarid / küsimused selle kuulutse kohta
Ehitus.ee artiklid
Kõik vanemad uudised leiad arhiivist
Login
Kasutaja:
Parool:
Registreeru
Unustasid parooli?Kõik õigused kaitstud 2007 – 2021, ehitus.ee  |  Turismiweb.ee  |  Sisustusweb.ee
e-mail: info@ehitus.ee / tel. 6 818 880